top of page
Toplantı Salonu

DEKLARASYON

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Sigorta ACENTELERİNİN BİRLİKTELİĞİNİ OLUŞTURMAK, sektöre ve mesleğimize fayda sağlayacak adımları atabilmek adına; tüm İstanbul sigorta acentelerini mesleğimiz İÇİN SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ.

Mesleğimizin sorunlarının çözümüne ve bizlere, seçim yarışında hiçbir şey kazandırmayacak ayrışmalar mesleki saygınlığımıza ve itibarımıza zarar vermektedir. Geçmiş önümüzde en güzel tecrübedir. Yaşadığımız ONCA SORUNUN TEMEL KAYNAĞI seçim dönemlerinde MESLEKTAŞLARIMIZIN BÖLÜŞTÜRÜLMESİ, AYRIŞTIRILMASIDIR.

Oysa ki mesleki kurumlarımızda görev alabilecek, derneklerin içinde ve dışında olan, nice meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Süreci güç ve liste savaşına döndürmeden, şirketlerin ümit ettiği şekilde bölünmeden, meslektaşlarımızın gönlünde ve aklında olan hedefleri gerçekleştirebilecek donanımda, liyakat sahibi saygın adayların, mesleki irade ile objektif bir ortamda yapılan ortak çalışmalarla belirlenmesi, mesleğimizin geleceği açısından son derece önemlidir.

Mesleki temsil aday listelerinin oluşturulma yol ve yöntemleri, ne şekilde olursa olsun seçim kazanmak üzerine geliştirilen stratejiler, ne yazık ki mesleki bölünmenin sebebidir. Bu mesleğin yok olmaması, mesleki fayda adına daha fazlasının yapılabilmesi için, bu kısır döngüyü değiştirmek gerekiyor. BİRLİKTE HAREKET ETMEYE, ortak akılla sorunlarımıza sahip çıkmaya, EKMEK SU KADAR İHTİYACIMIZ OLAN BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ.

Yıllardır tekrar edileni yaşamak bizler için, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır. Kişisel beklentilerden çok daha KIYMETLİ OLAN, MESLEKİ BİRLİKTELİKTİR!

Mesleki temsilcilerimizi seçme hakkımızı kullanmak hepimiz için bir ödevdir, görevdir, sorumluluktur. Seçme hakkını kullanmak ne kadar önemli bir sorumluluk ise, seçilme hakkını kullanmakta tüm meslektaşlarımızın hakkıdır.

Seçim dönemlerinde yıllardır alışılagelmiş liste pazarlıkları, kişiler-gruplar arası çatışmaların ortadan kaldırılması yol ve yöntemlerinin dışına çıkarak mesleki birlikteliğin oluşması ve mesleğimizin temsil kurumlarına sektörel irademizin doğru yansıması, mesleki sorunlarımızı önceleyen ve çözümü için mesleki birliğe odaklanılması ACENTELER BİRLİK PLATFORMUNUN ÇAĞRISINA DESTEK verecek her meslektaşımızın katkısı ACENTELERİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAKTIR!

İstanbul’da SAİK DELEGELERİNİN BELİRLENECEĞİ 7 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE meslektaşlar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için bu ÇAĞRIMIZA KULAK VEREREK katılacak meslektaşlarımızla birlikte sektörde yepyeni bir bakışla, GELECEĞE ÖNCÜLÜK ETMEYE, YILLARCA DİLLERDEN DÜŞMEYECEK BAŞARILI BİRLİKTELİĞE HAZIR OLANLAR BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN!

 

Bu düşünce temelinde ACENTELER BİRLİK PLATFORMU OLARAK TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA AÇIK DAVETTE BULUNUYORUZ. Mesleki iradenin karşılık bulacağı eşit şartlarda, şeffaf bir zeminde herkesi kucaklayacak bu yolculuğa dernek, platform, kişi ayırt etmeden tüm meslektaşlarımızın 15 Haziran 2023 saat 18:00 de aşağıdaki adreste bizlere katılımını ve katkısını rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Acenteler Birlik Platformu

bottom of page